Projectomschrijving

Type

Nieuwbouw, Binnenstedelijke Ontwikkeling

Programma

15 stadswoningen type B en 6 appartementen type D

Locatie

Den Haag, De Constant Rebecquestraat, Joseph Ledelstraat, Dibbetstraat

Opdrachtgever

Staedion Ontwikkeling

Jaar

2011

De Dibbetsstraat en De Constant Rebecquestraat maken beide onderdeel uit van hetzelfde bouwblok in het Regentessekwartier in Den Haag. De bestaande portiek etage woningen zijn vervangen door stadswoningen en appartementen met een ondergrondse parkeergarage. Het bouwblok ligt in een gemeentelijk beschermd stadsgezicht met in dit gedeelte overgangsarchitectuur van de Neorenaissance naar de Nieuw Haagse School uit het begin van de 20e eeuw. We vinden het van groot belang dat de nieuwbouw nauwkeurig in deze historische omgeving wordt ingepast. Zowel het zorgvuldig opgebouwde gevelbeeld als het karakter van de detaillering zijn historische kenmerken die in het ontwerp een belangrijke rol spelen.

Het bouwblok is pandsgewijs ontwikkeld, waarbij de woningen aan de De Constant Rebecquestraat anders waren vormgegeven dan de panden aan de Dibbetsstraat. Om deze diversiteit terug te laten keren in de nieuwbouw zijn de gevels van beide bouwdelen anders vormgegeven, aansluitend aan de specifieke karakteristieken van de straatwanden.

Aan de De Constant Rebecquestraat zijn 15 stadswoningen, 6 appartementen en een parkeergarage gerealiseerd. De gevels refereren aan de omliggende straatwanden door de hoge verdiepingen en ramen, erkers ter plaatse van de appartementen en de twee verdiepingen hoge nissen ter plaatse van de entree van de eengezinswoningen. De witte betonnen banden completeren de geleding van de gevel en refereren aan de bestaande bouw.

De gevel aan de Dibbetsstraat bestaat uit afwisselend naar voren en naar achteren geplaatste segmenten. Beide segmenten hebben een andere open/dicht verhouding, een andere hoogte en een andere detaillering van dakrand en lateien. Deze opbouw is als uitgangspunt gebruikt voor het ontwerp van de nieuwe gevel. Aan de Dibbetsstraat zijn 7 stadswoningen gebouwd. De bewoners kunnen gebruik maken van de parkeergarage onder de woningen aan de Constant Rebecquestraat.