Projectomschrijving

Type

Hergebruik, renovatie, woningbouw

Locatie

Rijnsburg, Abdijlaan, Graaf Florislaan, Smidstraat

Opdrachtgever

Dunavie

Jaar

In ontwikkeling

Het complex wordt gevormd door drie gebouwen met in totaal  50 appartementen en 19 grondgebonden woningen. De woningen zijn gebouwd rond 1970 en voldoen niet meer aan de huidige eisen ten aanzien van comfort, toegankelijkheid en uitstraling. De toegangen, trappenhuizen en bijbehorende open doorgangen naar het binnenterrein zijn donker en tochtig en hebben daardoor een naargeestige karakter. Het renovatieplan bestaat dan ook uit het verbeteren van de leefkwaliteit en indeling van de woningen. Bovendien worden de bestaande toegangen en trappenhuizen geheel vernieuwd. De doorgangen worden aan de toegangsruimten toegevoegd, zodat er plek ontstaat voor het formeren van scootmobiel-pleinen. De keuze van de materialen is erop gericht de bestaande architectuur van het gebouw te behouden, maar tevens te verbeteren. Door de toepassing van structural glazing en de keuze voor lichte stuc in het interieur verandert  de donkere negatieve uitstraling van het complex in een frisse, luchtige, open sfeer.

Vanuit het oogpunt van toegankelijkheid worden de liften vernieuwd en de galerijen verhoogd en verbreed. Met de nieuwe hekwerken en het vernieuwen van de toegangen en trappenhuizen krijgt de uitstraling van het totale complex een upgrading. Met kleine verschuivingen van de indeling voldoet de woning zo veel mogelijk aan de eisen voor seniorenwoningen. Keukens, badkamers en cv installaties worden geheel vernieuwd. Om de leefkwaliteit van de woningen te verbeteren worden de kopgevels en daken geïsoleerd en de raamkozijnen van de woon- en slaapkamers vernieuwd. De kopgevels worden opgedikt met een gevelisolatiesysteem met steenstrips identiek aan de bestaande baksteen. Het overige metselwerk wordt schoongemaakt en indien nodig opnieuw gevoegd. Bij de nieuwe trappenhuizen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande fundering en bestaande betonconstructies. Het nieuwe metselwerk van de trappenhuizen zal duidelijk zichtbaar zijn door het gebruik van een afwijkende baksteen, qua formaat en textuur.