Op donderdag 11 januari 2018 opende Erica Terpstra de nieuwbouw van basisschool Het Volle Leven naar ontwerp van HVE Architecten. Terpstra heeft vroeger op deze school gezeten en vertelde over haar ervaringen met het verzorgen van de dieren en met elkaar samenwerken. De dierenweide heeft ook in de nieuwe opzet van het schoolplein een plek gekregen. De kinderen nemen een deel van de verzorging voor hun rekening. Zo leren zij verantwoordelijkheid te dragen.

In de onderwijsvisie van Het Volle Leven speelt toekomstgericht onderwijs en aandacht voor natuur, cultuur en sport een grote rol. De naam van de school is bedacht door pedagoog Jan Ligthart (1859 – 1916) en houdt in dat het leven rondom de school zoveel mogelijk wordt geïntegreerd binnen het onderwijs. Het gebouw is ontworpen als een podium waarop het kind zich kan ontplooien. De ruimtelijkheid van het schoolgebouw prikkelt de nieuwsgierigheid en verwondering van de kinderen. Terpstra: ‘ik hoop dat de nieuwe basisschool inspiratie biedt voor heel veel andere scholen. Want de kinderen gaan met plezier naar school.’

De opening van de school was een feestelijke gelegenheid voor de kinderen, ouders en mensen die aan de nieuwe school hebben gewerkt. In het nieuwe gebouw met de naam ‘de beleving’ is ook dagopvang, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van 2Samen ondergebracht.

In het nieuws
Architectenweb : Nieuwbouw school gaat op in natuurlijke omgeving
De Scheveninger: Basisschool Het Volle Leven officieel geopend
Den Haag FM: Groene basisschool Het Volle Leven officieel geopend