Projectomschrijving

Type

nieuwbouw, woningbouw

Programma

65 huurwoningen, 46 koopappartementen, 43 sociale huur appartementen met bedrijfsruimten

Locatie

IJsselstein

Opdrachtgever

ING Vastgoed B.V., Den Haag

Ontwikkelingsmij. Zenderbouw B.V., IJsselstein

IJsselsteinse Woningbouwvereniging, IJsselstein

Jaar

2001

De woningbouwlocatie van Benschopperpoort is gelegen tussen de histiorische kern van IJsselstein en de nieuwbouwlocatie Zenderpark.
Ten noorden wordt de woningbouwlocatie begrensd door het sneltramtracé, ten zuiden door de huidige provinciale weg en ten oosten door de langzaam verkeersas, die de verbinding vormt tussen de oude kern van IJsselstein en Zenderpark.
Het stratenpatroon van het driehoekige bouwplan is helder van opzet. De tweelaagse bouwblokken hebben een noord-zuid oriëntatie, evenwijdig aan de langzaam verkeersas, waardoor een optimale bezonning ontstaat van de tuinen. De randen van het stedenbouwkundig plan worden geaccentueerd door drielaagse bebouwing. Langs de huidige povinciale weg zijn de woningen gesitueerd met een patio op het zuiden gericht. Deze randbebouwing langs de weg heeft een bijzondere architectonische plastiek die gevormd wordt door patio’s en dakopbouwen.
In het bouwplan is een duidelijke afscheiding tussen privé en openbaar. De privétuinen gelegen langs de openbare ruimten zijn begrensd door tuinemuren en/of schermen. De voortuinen van de tweelaagse bouwblokken vormen een ruimtelijke overgang tussen de openbare straat en de voordeur van de woning. Dit wordt ruimtelijk nog versterkt door het overstek van de bovenbouw.