Projectomschrijving

Type

Nieuwbouw, utiliteitsbouw

Programma

2 groepen buitenschoolse opvang en voorzieiningen t.b.v. de sporttuin, bestaande uit kleedruimten, beheerderruimte en bergingen

Locatie

Tesselsestraat, Duindorp, Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag dienst OCW vastgoed

Jaar

2010

De opdracht voor de sporttuin aan het Tesselseveld bestaat uit de nieuwbouw van een accommodatie voor buitenschoolse opvang en voorzieningen voor de nieuw aan te leggen semi-openbare sporttuin. De sporttuin heeft een buurtfunctie waar onder begeleiding sportactiviteiten voor jongeren worden georganiseerd, tevens kunnen deze velden door de nabij gelegen scholen en de buitenschoolse opvang gebruikt worden.

Ons uitgangspunt bij deze ontwerpopgave is het gebouw zodanig vorm te geven dat de twee functies los van elkaar kunnen functioneren. Het gebouw bestaande uit twee bouwlagen complementeert de stedenbouwkundige wand om het Tesselseveld. Door de ligging en de invulling van het bijbehorende achterterrein is gekozen voor een driehoekig gebouw, waarin de ruimte voor de buitenschoolse opvang direct achter de stedenbouwkundige wand is geplaatst. Hierdoor gaat deze functie een relatie aan met de aan het veld gelegen kinderboerderij, speeltuin en scholen. De voorzieningen voor de sportfunctie zijn aan het achterterrein gelegd, waardoor zij een directe relatie hebben met de daar aan te leggen sportvelden. Door de beheerderruimte en de kleedruimte op de verdieping te situeren ontstaat er een goed overzicht en een trapvormige gevel die bij evenementen als tribune gebruikt kan worden.