Projectomschrijving

Type

Nieuwbouw, scholenbouw

Programma

2 voorscholen, 2 basisscholen (tot. 12 klassen), speellokaal, multi-functionele ruimte, vergrote gymzaal

Locatie

Tesselsestraat, Duindorp, Den Haag

Opdrachtgever

Stichting Chirstelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH), Gemeente Den Haag

Jaar

2009

Publicaties

– School Architecture. Uitgave Phoenix Publishing & Media Inc.
– Archdaily.com

– AECcafé.com, Architectural Showcase

Fotografie

Peter de Ruig, Arno Kwint

De school zien wij als een kleine stad met straten, pleinen en huizen. Een stad waar je elkaar ontmoet, leert, speelt en ontdekt. De school als stad waar je leert samen te leven en te groeien.

De opdracht voor het Tesselseveld bestond  uit het creëren van de nieuwbouw van een brede school die huisvesting moet bieden aan 2 basisscholen met peuterspeelzaal en een vergrote gymzaal.

Uitgangspunt bij deze ontwerpopgave is de school zodanig vorm te geven dat de twee scholen los van elkaar kunnen functioneren, maar toch duidelijk met elkaar verbonden zijn.

Om dit te realiseren is het gemeenschappelijke gebied, bestaande uit een speellokaal en de vergrote gymzaal, in het midden van het gebouw geplaatst met aan weerszijden de lokalen en nevenfuncties. De verbindende gang vormt op de begane grond een straat met het gemeenschappelijke speellokaal als plein. Op de verdieping is de verbindende gang langs de gymzaal gelegd waardoor ook op de verdieping een verbinding ontstaat tussen de twee scholen.

Door gebruik te maken van de hoogte van de gymzaal is er extra ruimte gecreëerd op de bovenste verdieping die gebruikt wordt als multifunctionele ruimte.

Doordat de functies allen over een eigen entree beschikken, kan het gebouw ook onafhankelijk van de school gebruikt worden voor buitenschoolse en wijkactiviteiten.