Projectomschrijving

Type

Hergebruik bijzonder cultureel erfgoed

Programma

Bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve sector

Locatie

Zwaardstraat, Duinstraat, Scheveningen, Den Haag

Jaar

1999

HVE heeft het initiatief genomen voor de restauratie en hergebruik van de voormalige derde ambachtsschool van architect Duiker. Het doel van de restauratie was het herstel van het gebouw in zijn oorspronkelijke opzet en materialisatie. De nieuwe functie moest zich voegen naar het gebouw. Eigentijdse voorzieningen zijn met zorg ingepast, waardoor de bestaande ruimtelijke kwaliteiten behouden zijn.

De oorsronkelijke indeling is gehandhaafd, het casco is hersteld en de stalen ramen, glazen bouwstenen en het originele kleurenpalet zijn in ere hersteld. Het gebouw is nu in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw voor mensen met creatieve beroepen.