Projectomschrijving

Type

Nieuwbouw, woningbouw, herstructurering wederopbouw wijk

Programma

195 koopwoningen

Locatie

Hertenrade, Wolvenrade, De Rade, Otterrade, Wezelrade, Den Haag Zuidwest

Opdrachtgever

Vestia

Jaar

2008

Publicaties

– Stedenbouw als strategie, Stadscahiers. Uitgave Sun Trancity/KEI
– Bouwen en openbare ruimte Den Haag 2008. Uitgave gemeente Den Haag

Fotografie

Peter de Ruig, Arno Kwint

Als uitgangspunt voor de architectonische expressie van ons bouwplan is gekozen voor aansluiting op de bestaande wederopbouwarchitectuur van Den Haag Zuid-West. Kenmerkend voor deze architectuur is onder andere het samenspel van de structuur en de invulling.

De structuur van betonnen balken en kolommen is een weerspiegeling van de achterliggende bouwstructuur en wordt ingevuld met bakstenen schijven en aluminium puien. Door de eenduidigheid van de structuur kan de diversiteit van individuele invullingen, zoals een dakopbouw en verschillende gevelvullingen, goed in het gevelbeeld worden opgenomen.

De combinatie van rationaliteit (structuur) en individualiteit (invulling) levert een gevarieerd gevelbeeld op, waarbij zowel de afzonderlijke woningen als het bouwblok goed tot zijn recht komt. Tevens voegt deze architectonische expressie zich goed in de bestaande bebouwing van de wijk.