Projectomschrijving

Type

Hergebruik, utiliteitsbouw, woningbouw

Programma

Urban living, co-working space, leisure, parking, roof garden

Locatie

Den Haag, Binckhorst

Opdrachtgever

Stebru

Samenwerking

Studio Leon Thier (SLT) en Initiatiefgroep Van Klingeren

Status

In ontwikkeling

‘Frank is een Binck’ wordt het nieuwe centrum van de Binckhorst. De stalen uitbreiding van de voormalige jeugdherberg Ockenburgh van Frank van Klingeren krijgt wellicht een nieuwe bestemming in de Binckhorsthaven. Villa Ockenburgh werd in de jaren 50 van de vorige eeuw in gebruik genomen als jeugdherberg. In de jaren 70 kreeg de villa een moderne aanbouw van glas en staal: het Van Klingerenpaviljoen. Na sluiting van de jeugdherberg namen de architecten Gerrit van Es (HVE-Architecten) en Leon Thier (SLT) samen het initiatief om het bijzondere gebouw van Frank van Klingeren op Ockenburgh te behouden. Uiteindelijk is het paviljoen gedemonteerd ten behoeve van hergebruik voor nieuwe maatschappelijke programma’s. Sindsdien ligt het paviljoen opgeslagen en wacht op een nieuwe bestemming.

In de zoektocht naar een nieuwe invulling bleek de ontwikkeling in de Binckhorst een locatie waar de kracht van het idee van Van Klingeren het best tot zijn recht komt. Het paviljoen van Van Klingeren zet de toon voor het ontwerp van de bijbehorende nieuwbouw. Net als de structuur van het paviljoen, zijn de andere gebouwen uitgewerkt als een raster waarin allerlei functies een plek vinden. In de gevel is het raster doorgezet met stalen liggers en kolommen. Het raster is ingevuld met een knipoog naar het industriële karakter van de Binckhorst.

Het concept is super duurzaam. Energiezuinig, klimaatbestendig en geschikt voor ander gebruik in de toekomst. Hergebruik van het paviljoen van Van Klingeren is op zichzelf al bijzonder duurzaam. Het zal het grootste gebouw in Nederland zijn dat op een andere plek wordt herbouwd. Niet alleen het gebouw zelf wordt hergebruikt, ook het gedachtegoed: een knooppunt van ontmoeting.