Projectomschrijving

Type

Binnenstedelijke bouwblokken met bedrijfsruimten en woningen

Programma

106 koopwoningen (39 appartementen en 68 grondgebonden woningen), 931 m2 commerciële ruimte, 68 parkeerplaatsen

Locatie

Hoefkade, Van Ostadestraat, Pieter Lastmanstraat, Judith Leysterstraat, Van Ravensteinstraat, Schilderswijk, Den Haag

Opdrachtgever

BAM Woningbouw Den Haag

Jaar

2008

Publicaties

– Stedenbouw architectuur en binnenhuisvormgeving januari 2008 en maart 2009. Uitgave Ton van der Veer
– Bouwen en openbare ruimte Den Haag 2008. Uitgave gemeente Den Haag

Langs de Hoefkade zijn in de afgelopen 40 jaar diverse stadsvernieuwingsprojecten gerealiseerd met een verschil in woontypologie, verkavelingsopzet en de expressie van de architectuur. Van de oorspronkelijke 19e eeuwse bebouwing is weinig overgebleven en de Hoefkade laat zich nu lezen als een kralensnoer van verschillende recente ontwerpstrategieën.

Uitgangspunt voor de opzet van de verkaveling is het huidige stratenpatroon en de bijbehorende gesloten bouwblokken, daterend uit de negentiende eeuw. In de verschijningsvorm van de bouwblokken wordt een onderscheid gemaakt tussen de koppen van de blokken aan de Hoefkade en de wanden aan de straten die hier haaks op staan. Deze straten verschillen totaal van karakter en dit wordt in het plan onderstreept door het programma,  de bouwhoogte en een subtiel verschil in materiaalgebruik.

De gemetselde gevel sluit aan op de neutrale opzet van de verkaveling. Net als de 19e eeuwse gevels vormen de gevelopeningen een doorgaand ritme, onafhankelijk van het achterliggend programma. We zien gevel als de binnenwand van de openbare straat. Het plan voegt zich in de bestaande structuur van diverse ontwerpstrategieën langs de Hoefkade en wordt hiermee ingeregen in het kralensnoer van stadsvernieuwingsprojecten.