Projectomschrijving

Type

Restauratie en herbestemming gemeentelijk monument en nieuwbouw appartementen

Programma

Nieuwbouw 21 sociale woningbouw appartementen en herbestemming 11 appartementen

Locatie

Rijnmond, Katwijk

Opdrachtgever

Woningcorporatie Dunavie en Ouwehand Bouw

Jaar

In ontwikkeling

De voormalige Vissserijschool in Katwijk wordt herbestemd tot woongebouw. Daarnaast ontwerpt HVE Architecten een nieuw appartementencomplex. Beide gebouwen vormen samen een samenhangend ensemble. De vorm van de nieuwbouw reageert op de stedelijke context van de oude school en het speelplein met een geknikte vorm.

Het projectgebied ligt op een prominenten locatie aan de noordwestelijke rand van Katwijk aan Zee. De bebouwing aan de Sluisweg is kleinschalig. Op deze locatie komt een nieuw appartementengebouw van 3 bouwlagen met daarin 21 sociale huurappartementen. De nieuwbouw wordt voor wat betreft hoogte ongeveer gelijk aan de bestaande woningbouw aan de Rijnmond. De toren behorend bij de Visserijschool blijft het hoogste punt.

De noordoostzijde komt te bestaan uit éénlaagse bebouwing voor de entree en bergingen. Een groot deel van deze gevel bestaat uit glas. Zo wordt er meer openheid gecreëerd ten opzichte van de huidige muur. Vanaf deze entree worden de woningen in de nieuwbouw grotendeels met galerijen ontsloten. De woningen op de begane grond hebben een eigen entree vanuit het binnenterrein.

Samenhang tussen oud en nieuw

Doordat de twee bouwvolumes (nieuw en oud) als het ware op elkaar ingrijpen, ontstaat er een interessant samenhangend geheel rondom de gedeelde binnenplaats. Door de schuine projectie van de nieuwbouw ten opzichte van de voormalige Visserijschool en de afwisseling in hoogtes, ontstaat een speels bouwvolume. De architectuur van de nieuwbouw is eigentijds. Deze variatie in architectonische stijl versterkt de krachtige samenhang tussen het oude en nieuwe bouwvolume en voorziet in de gewenste levendigheid. De ontstaansgeschiedenis van het geheel wordt zo afleesbaar.

De visserij is van oudsher belangrijk voor Katwijk. De Visserijschool aan de Sluisweg 98 is gebouwd in 1952 naar ontwerp van de architecten ir. J. Jonkman en P. van Dorp. Kenmerkend voor de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog is de wens om vooruit te kijken met vertrouwen in een nieuwe toekomst. De architectuur van de Visserijschool heeft echter nog veel vooroorlogse kenmerken. Sinds enkele jaren is de school echter gesloten. Nadat het naastgelegen tankstation was gesloopt is er ruimte voor een nieuw woongebouw in combinatie met 11 appartementen in het voormalige schoolgebouw dat is aangewezen als gemeentelijk monument.