Projectomschrijving

Type

Nieuwbouw, woningbouw, herstructurering na-oorlogse woonwijk

Programma

82 grondgebonden koopwoningen, 22 koopappartementen

Locatie

Finnenburg, Hongarenburg, Norenburg, Mariahoeve, Den Haag

Opdrachtgever

Blauwhoed Eurowoningen

Jaar

Studie, besloten prijsvraag

visualisaties door HVE architecten

Stedelijk Chique in Parklandschap. Dit plan is gemaakt voor Blauwhoed als inzending voor de besloten prijsvraag Mariahoven.

Het stedenbouwkundig plan is gebaseerd op de randvoorwaarden opgesteld door de gemeente Den Haag. De huidige bebouwing uit de jaren ’60 vormt hierin de footprint waarop het nieuwe plan gebouwd mag worden, met behoud van de groenstructuur. Door waardevolle karakteristieken als uitgangspunt te nemen voor het invoegen van nieuwe woonprogramma’s in deze wijk ontstaat er een zorgvuldige transformatie in de tijd met behoud van de kwaliteiten van het woonmilieu. Het nieuwe programma bevat 4-laagse eengezinswoningen met terrassen, 3-laagse woon-werkwoningen en twee luxe appartementen gebouwen.