Projectomschrijving

Type

Eengezinswoningen, nieuwbouw, woningbouw

Programma

67 Seniorenappartementen

Locatie

De Dijken, Vrouw Avenweg, Waardpolderstraat, Cluster 10, Leidschenveen

Opdrachtgever

Vidomes Delft

Jaar

2010

Publicaties

– Innovative Apartment Buildings by Avi Friendman. Uitgave Axel Menges Duitsland
– ArchDaily

Fotografie

Christiane Wirth, Scagliola Brakkee, Arno Kwint, Bart van Hoek

In Leidschenveen is het masterplan ‘De Dijken’ gerealiseerd. Op deelgebied 10 van De Dijken zijn 4 appartementenblokken gerealiseerd. Eén blok is bestemd voor 55-plussers, maar alle vier zijn als zodanig bruikbaar door brede, elektrische deuren en de mogelijkheid voor intergratie van domotica. In het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan zou op dit langgerekte deelgebied één lang, aaneengesloten, gestapeld gebouw moeten komen. Deze bebouwing zou als wand de naastgelegen locatie van de Britse school en A12 scheiden van de woonwijk en het aansluitende park. In overleg met de opdrachtgever is besloten om dit gebied zo te ontwerpen dat het plan de groenzone van het park juist verbindt met de groene park-setting van de Britse school. Dit is gerealiseerd door 4 losse blokken te bouwen met daartussen 3 gemeenschappelijke tuinen. Zo ontstaat een openheid, vriendelijkheid en een gevoel van doorlopend groen, terwijl de vier blokken naast elkaar nog steeds als een stedenbouwkundige wand gezien kunnen worden.

Voor de hele wijk is ‘jaren 30 architectuur’ het centrale thema. Voor De Dijken 10 is ons uitgangspunt van de architectonische vormgeving: met een eigentijdse materialisatie en detaillering verwijzen naar de Nieuwe Haagse School. Het plan bestaat uit een plint van steenkorven met een los gedetailleerde, zwevende bovenbouw van vlakken van grote keramische tegels gevat in stalen kaders. De blokken zijn opgebouwd uit losse vlakken en elementen om zo de qua afmeting forse blokken een luchtige uitstraling te geven. Horizontaal geleed aan de lange zijde van het gebied, verticaal geleed op de kopgevels loodrecht daar op. Hierdoor vormt het plan in de langsrichting duidelijk één ensemble en sluit het door de duidelijk leesbare (menselijke) schaal van de verdiepingen goed aan op de omliggende eengezinswoningen. Als contrast worden de gemeenschappelijke tuinen tussen de blokken begrensd door verticaal gelede, meer gesloten kopgevels, waardoor er een alzijdige dynamiek ontstaat.