Projectomschrijving

Type

Renovatie, uitiliteitsbouw

Programma

Herstructurering van een 200 jaar oud theater.
Bouw nieuwe toneeltoren met expeditie, kleedkamers en technische ruimten.
Restauratie van theaterzaal met 500 stoelen.
Verbouwing van de binnenplaats tot foyer.
Restauratie van het voorhuis

Locatie

Lange Voorhout, Den Haag

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag, Ingenieursbureau Den Haag

Jaar

2004

Publicaties

-‘Diligentia’ uitgave De Nieuwe Haagsche
– Nieuwbouw en openbare ruimte Den Haag 2004. Uitgave gemeente Den Haag
– Stedenbouw, architectuur en binnenhuis vormgeving, artikel in februsrinummer 2004. Uitgave Ton van der Veer

Fotografie

Peter de Ruig

Sinds de eerste bebouwing in 1568 is het gebouw regelmatig uitgebreid en verbouwd en vanaf 1805 in gebruik als theater. Het gebouw moest worden gerestaureerd aangezien het niet meer voldeed aan de huidige eisen op gebied van arbo, brandveiligheid en functionaliteit. Daarnaast kon het theater niet goed functioneren omdat de theatertechnische voorzieningen sterk verouderd waren.

Theater Diligentia bestaat ruimtelijk gezien uit drie delen, het voorhuis aan het Lange Voorhout, de zaal aan de achterzijde en het middengebied, dat oorspronkelijk een binnenplaats was. In het voorhuis en de zaal zijn nog veel historische elementen, zoals deuren, schouwen, plafonds, kolommen en het balkon aanwezig. Door restauratie wordt de kwaliteit en uitstraling van deze elementen versterkt. De oorspronkelijke stijlkamers van het voorhuis zijn hersteld. In contrast met de herstelde stijlkamers en zaal zijn 2 nieuwe elementen ingevoegd: een nieuwe toneeltoren ter plaatse van het oude toneelhuis en een sculpturaal element in de voormalige binnenplaats. De toneeltoren herbergt het toneel en alle benodigde theatertechnische voorzieningen. Het nieuw toegvoegde element draagt het nieuwe glazen dak, structureert het middengebied en koppelt op een logische manier de verschillende delen van het gebouw.