“Nieuw en experimenteel, maar met ruwe randjes die verwijzen naar een industrieel verleden. Dat is de sfeer van veel wat nu gebeurt in de Binckhorst. Een van de jongste ontwikkelingen: het project ‘FIEB’. Hoe rond een berg oud metaal een veelbelovend plan ontstond voor een nieuw, multifunctioneel gebouw. Een code lijkt het wel, de naam van het project: FIEB. Het is een afkorting van ‘Frank is een Binck’. Achter dat motto gaat een zoektocht schuil, een odyssee.” Den Haag Centraal publiceerde op 12 april 2018 een artikel over de zoektocht naar de mogelijkheden van de herbestemming van het Van Klingeren Paviljoen van de voormalige jeugdherberg Ockenburgh. Bekijk project