Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) heeft onlangs een mooi boek gepubliceerd over geslaagde herbestemmingsprojecten in de Binckhorst; “Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag”.

De herbestemming van het “Van Klingeren Paviljoen” en een betonkunstwerk van Pierre van Soest worden in het boek nader uitgelicht. Beide zijn onderdeel van ons project “Frank is een Binck” (FIEB).

Het paviljoen was oorspronkelijk gebouwd als jeugdherberg op landgoed Ockenburgh. Het wordt hergebouwd op een prominente plek aan de kade van de Binckhorsthaven. Het betonreliëf van Van Soest is oorspronkelijk gemaakt voor een ander gebouw van Van Klingeren, dat inmiddels gesloopt is. Het kunstwerk zal nu een mooi integraal onderdeel gaan vormen van het herbouwde paviljoen.